anwis.plKarieraProces rekrutacji

Proces rekrutacji

SELEKCJA

Wszystkie przesłane do nas dokumenty aplikacyjne trafiają do Działu HR i tam  są  analizowane pod kątem profilu zawodowego kandydatów i spełniania  wymagań zamieszczonych w ofercie. Przy selekcji dokumentów jesteśmy obiektywni i gwarantujemy poufność.

Ze względu na  ilość nadsyłanych ofert mamy możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Jeżeli Twoja aplikacja została pozytywnie rozpatrzona, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, która umożliwi nam uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat Twojej wiedzy, doświadczenia i kompetencji, a Tobie pozwoli na lepsze zapoznanie się z wyzwaniami, jakie stawia praca w naszej firmie. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez przedstawiciela Działu HR  i/lub Kierownika Działu, do którego prowadzona jest rekrutacja.

W zależności od stanowiska w trakcie rozmowy możemy zastosować takie metody weryfikacji Twoich umiejętności, jak:

  • Testy wiedzy i umiejętności badające poziom wiedzy merytorycznej niezbędnej na stanowisku, na które aplikujesz oraz  umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów najczęściej pojawiających się na danym stanowisku           
  • Testy językowe, badające poziom znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego
  • Testy umiejętności manualnych (przy aplikowaniu na stanowiska produkcyjne)
  • Assessment Center

WYBÓR NAJLEPSZEGO KANDYDATA

Przedstawienie oferty zatrudnienia.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

Każdy kandydat, biorący udział w rozmowach rekrutacyjnych, otrzymuje informację zwrotną, dotyczącą wyniku procesu rekrutacyjnego w formie mailowej bądź telefonicznej.

Nowo zatrudniony Pracownik, podlega procedurze wprowadzenia do pracy w firmie ANWIS tzw. procedurze adaptacji

Anwis w liczbach:

1979 rok
założenia firmy

42 państwa
eksport na cały świat

1200 wzorów
tkanin w naszej ofercie

® Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie są własnością firmy Anwis. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez wcześniejszej zgody jest zabronione.