Sperringer som monteres i bunnliste eller låsliste i rulleskodden:

  • MANUELT INNBRUDDSSIKRING – montert på begge sider av bunnliste, forhindrer at rullegardinen løftes utenfra. Låses ved å lukke boltene manuelt.
  • AUTOMATISK INNBRUDDSSIKRING – krever ikke manuelt betjening, fungerer ved at bolten går automatisk ut og inn i hullene i skinnene.
  • KROKLÅS – montert i bunnliste eller låsliste. Ved å vri på nøkkelen gjør at stengene glir ut fra begge sider og går inn i hullene i skinnene.

Sperringer som monteres i kassett til rulleskodde

  • INNBRUDDSIKRINGSKROK LOCK TO PLAY – oppgaven til kroken er å stenge og låse rulleskodde og forhindre at den løftes utenfra.
  • LÅSEVINKEL – systemet patentert av ANWIS sperrer låslisten når noen prøver å løfte rulleskodden utenfra.

Andre metoder for innbruddssikring:

Valget av elektrisk styrte rulleskodder gir komforten i å betjene dem samt sikrer riktig lukking av alle rulleskoddene ved hjelp av signalet på fjernkontrollen. En mulighet som vil effektivt skremme inntrengere er også simulering at det er noen hjemme. En ekstra beskyttelse mot innbrudd gir også bruk av en elektrisk stoppeklokke - et alarmsystem integrert med rulleskodder.

 Andre oppføringer
Anwis i tall
1000
forhandlere i hele Polen
42 land
eksport over hele verden
3000
produkter hver dag
801 88 99 22