​​

Bartosz Marczuk

Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz uczestnik szkoleń z zakresu zarządzania firmami produkcyjnymi w USA i Japonii. Zasiadał w zarządach spółek giełdowych w Polsce, Czechach oraz na Litwie. Pierwsze 10 lat pracy spędził w branży doradczej dzięki czemu posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu oraz wdrażaniu strategii oraz poprawie wewnętrznej efektywności firm produkcyjnych.

Od 2002 roku jest członkiem ACCA. Z firmą Anwis związany od października 2015 roku, w tym w roli Prezesa Zarządu od kwietnia 2016 r. do kwietnia 2020 r. oraz ponownie od października 2022 r. 


Bartosz Tafliński

Dyrektor Finansowy

Dyrektor Finansowy, związany z firmą od czerwca 2015 roku. Absolwent studiów z zakresu finansów na UMK w Toruniu, studiów Executive MBA na Brennan School of Business w Chicago, oraz CIMA.

Posiada ponad 12-letnie międzynarodowe doświadczenie w podnoszeniu efektywności i wartości firmy, zdobyte w firmach z różnych branż oraz o zróżnicowanej skali działania. 


Lucjan Kornicki

Dyrektor Operacyjny

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi. Od 2002 roku zawodowo związany z optymalizacją procesów produkcyjnych i biznesowych przy zastosowaniu filozofii Lean Management, jako pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, konsultant, Prezes Zarządu firmy konsultingowej oraz Interim Manager. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu programów poprawy produktywności i jakości zarówno jako konsultant jak i osoba zarządzająca wydziałami produkcyjnymi i całymi fabrykami. Z ANWIS związany od marca 2022 roku.

Anwis w liczbach
1000
dystrybutorów w całej Polsce
42 państwa
eksport na cały świat
3000
instalacji dziennie