Bartosz Marczuk

Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz uczestnik szkoleń z zakresu zarządzania firmami produkcyjnymi w USA i Japonii. Zasiadał w zarządach spółek giełdowych w Polsce, Czechach oraz na Litwie. Pierwsze 10 lat pracy spędził w branży doradczej dzięki czemu posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu oraz wdrażaniu strategii oraz poprawie wewnętrznej efektywności firm produkcyjnych.

Od 2002 roku jest członkiem ACCA. Z firmą Anwis związany od października 2015 roku, w tym w roli Prezesa Zarządu od kwietnia 2016 r. Od 15 lat pracuje głównie dla firm portfelowych funduszy inwestycyjnych.


Radosław Kuźma​

Dyrektor Marketingu i Sprzedaży

Absolwent Ekonomii oraz Pedagogiki na ZUT w Szczecinie, Logistyki na WSL w Poznaniu oraz słuchacz Akademii Psychologii Przywództwa u Jacka Santorskiego.

Pracę w firmie Anwis rozpoczął w 2003 roku. Wieloletnie doświadczenie i znajomość branży przesłon okiennych w kraju jak i zagranicą wykorzystuje z sukcesami na co dzień we współtworzeniu wizji i strategii firmy ANWIS.
 


Bartosz Tafliński

Dyrektor Finansowy

Dyrektor Finansowy, związany z firmą od czerwca 2015 roku. Absolwent studiów z zakresu finansów na UMK w Toruniu, studiów Executive MBA na Brennan School of Business w Chicago, oraz CIMA.

Posiada ponad 12-letnie międzynarodowe doświadczenie w podnoszeniu efektywności i wartości firmy, zdobyte w firmach z różnych branż oraz o zróżnicowanej skali działania.

 

Anwis w liczbach
1000
dystrybutorów w całej Polsce
42 państwa
eksport na cały świat
3000
instalacji dziennie