Wybór wykonawcy w ramach zapytania ofertowego 10/2024
Najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu okazała się oferta złożona przez Packsize GmbH, Herringhauser Str. 35, 32051 Herford, Niemcy, NIP PL5263104047 na kwotę 342.900,00 EUR netto (421.767,00 EUR brutto).

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.


​Data publikacji: 2024-05-29


​​​ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2024

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, firma ANWIS Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.
 
Pliki do pobrania:
 

​Data publikacji: 2024-04-10
Wybór wykonawcy w ramach zapytania ofertowego 09/2024
W związku z faktem, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono jedną ofertę, podlegającą odrzuceniu, postępowanie zakończyło się bez wybory wykonawcy.


​Data publikacji: 2024-04-08
​​​Wybór wykonawcy w ramach zapytania ofertowego 08/2024
Najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu okazała się oferta złożona przez Mapro Polska S.A. na kwotę 1 371 178,90 PLN netto (1 686 550,05 PLN brutto).

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.


​Data publikacji: 2024-04-03
​​Wybór wykonawcy w ramach zapytania ofertowego 06/2024
Najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu okazała się oferta złożona przez Draco Machinery Sp. z o.o. Sp. K., ul. Fabianowska 131/A4, 62-052 Komorniki, NIP 7792481354, na kwotę 336 950,00 PLN netto (414 448,50 PLN brutto).

Wybrana oferta uzyskała naj-wyższą liczbę punktów. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.


​Data publikacji: 2024-03-13 ​​
Wybór wykonawcy w ramach zapytania ofertowego 07/2024
Najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu okazała się oferta złożona przez Draco Machinery Sp. z o.o. Sp. K., ul. Fabianowska 131/A4, 62-052 Komorniki, NIP 7792481354, na kwotę 673 900,00 PLN netto (828 897,00 PLN brutto).

Wybrana oferta uzyskała naj-wyższą liczbę punktów. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.


​Data publikacji: 2024-03-13 ​​
Wybór wykonawcy w ramach zapytania ofertowego 04/2023
Najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu okazała się oferta z dnia 17.01.2024 r. złożona przez ZEBR s.r.o, Milovice 178 69188, NIP CZ26915308, na kwotę 885 000,00 EUR netto (885 000,00 EUR brutto).

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.


​Data publikacji: 2024-02-08
Wybór wykonawcy w ramach zapytania ofertowego 05/2023
Najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu okazała się oferta złożona przez WTMACHINE SP. Z O.O., ul. Kowalskiego 7/4, 16-400 Suwałki, NIP 8442358464, na kwotę 187 200,00 EUR netto (230 256,00 EUR brutto).

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.


​Data publikacji: 2024-02-08
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/2024
W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, firma ANWIS Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.
 
Pliki do pobrania:
 ​Data publikacji: 2024-02-06

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/2024

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, firma ANWIS Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.
 
Pliki do pobrania:
 ​Data publikacji: 2024-01-31

Wybór wykonawcy w ramach zapytania ofertowego 03/2023

Najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu okazała się oferta z dnia 17.01.2024 r. złożona przez Ei-senkolb B.V., Marinus van Meelweg 15, NL-5657 EN Eindhoven, NIP NL005999428B01, na kwotę 418 960,00 EUR netto (418 960,00 EUR brutto).

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.


​Data publikacji: 2024-01-31

Wybór wykonawcy w ramach zapytania ofertowego 02/2023

Najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu okazała się oferta z dnia 16.01.2024 r. złożona przez WTMACHINE SP. Z O.O., ul. Kowalskiego 7/4, 16-400 Suwałki, NIP 8442358464, na kwotę 187 200,00 EUR netto (230 256,00 EUR brutto). 

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.


​Data publikacji: 2024-01-31

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2024

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, firma ANWIS Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.
 
Pliki do pobrania:
 Data publikacji: 2024-01-23

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2024

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, firma ANWIS Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.
 
Pliki do pobrania:
 Data publikacji: 2024-01-23

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2023

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, firma ANWIS Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.
 
Pliki do pobrania:
 Data publikacji: 2023-12-22

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2023

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, firma ANWIS Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.
 
Pliki do pobrania:
 Data publikacji: 2023-12-22

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2023

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, firma ANWIS Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.
 
Pliki do pobrania:
 Data publikacji: 2023-12-19

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2023

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, firma ANWIS Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.
 
Pliki do pobrania:
 Data publikacji: 2023-12-19

Wybór wykonawcy w ramach zapytania ofertowego 01/2023

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta z dnia 23.10.2023 r. złożona przez Axians IT Services Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21 D,
02-676 Warszawa, na kwotę 12 160 543,18 netto (14 957 468,11 brutto). Oferta wpłynęła drogą mailową dnia 23.10.2023r.

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.


​Data publikacji: 2023-10-25

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2023

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, firma ANWIS Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.
 
Pliki do pobrania:
 Data publikacji: 2023-09-22

Anwis w liczbach
1000
dystrybutorów w całej Polsce
42 państwa
eksport na cały świat
3000
instalacji dziennie
801 88 99 22